ฟรี
 • โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
  99 ม. 3 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3

 • โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
  99 ม. 3 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3

 • โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
  99 ม. 3 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3

 • โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
  99 ม. 3 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน
           ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน 2562)
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
อ.2 1 7 2 9
อ.3 1 3 0 3
รวม 2 10 2 12
ป.1 1 10 7 17
ป.2 1 1 4 5
ป.3 1 6 4 10
ป.4 1 6 2 8
ป.5 1 0 6 6
ป.6 1 2 8 10
รวม 6 25 31 56
รวมทั้งหมด 8 35 33 68