ฟรี
 • โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
  99 ม. 3 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3

 • โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
  99 ม. 3 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3

 • โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
  99 ม. 3 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3

 • โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
  99 ม. 3 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3

ประวัติโรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง

 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 109 หมู่ที่ 3 ตำบล                หลักเหลี่ยม  อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์   มีเนื้อที่  12 ไร่   3 งาน - ตารางวา
             โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2518 โดย
นายสิงห์   คำวิเทียน ผู้ใหญ่บ้านหนองคอนเตรียม ร่วมกับราษฎรในหมู่บ้าน ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง ขนาด 2 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง โดย นายพิจารณ์ รัตนจันทร์ หัวหน้ากิ่งอำเภอ และนายสุดใจ วรวะไล หัวหน้าหมวดการศึกษา กิ่งอำเภอนามน  เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายบุญจันทร์  โยธาฤทธิ์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ นายไมตรี  วิริยะ เป็นครูผู้สอน  ปัจจุบัน นายเมืองมนต์ โสภารีย์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง